Our Students in University Merit ListSession [2017-18]


S.NO Name of the Candidate Rank
1 Dimpal Pahuja 1st
2 Shailija Gupta 2nd
3 Anjali Rajput 5th
4 Shivam Jai Singh 5th

Session [2016-17]


S.NO Name of the Candidate Rank
1 Priyanka Panda 3rd
2 Sumeet Dhiwar 6th
3 Jyoti Yadav 7th
4 Sunek Verma 9th

Session [2015-16]


S.NO Name of the Candidate Rank
1 Anjali Majumdar 1st
2 Akash Sahu 1st
3 Manpreet Kaur 2nd
4 Divya Sharma 2nd
5 Rahul Motwani 3rd
6 Rashmi Ganwani 4th
7 Ashwani Kumar 5th
8 Ashwani Kumar 5th
9 Jaspreet Kaur 8th
10 Subhadra Patel 9th

Session [2014-15]


S.NO Name of the Candidate Rank
1 Jaya Agrawal 1st
2 Kanchan Lalwani 2nd
3 Shashikiran 3rd
4 Manpreet Kaur 6th
5 Surbhi Chawlani 7th
6 Anisha Rozy Dekate 9th
7 Suruchi Yadav 10th

Session [2013-14]


S.NO Name of the Candidate Rank
1 Riya Goyal 1st
2 Pooja Rathore 3rd
3 Madhu Yadav 3rd
4 Shaifali Agrawal 4th
5 Priya Agrawal 6th
6 Shashi Kala Chandra 6th
7 Tarika Sahu 7th
8 Rahul Kushwaha 7th
9 Rahul Kushwaha 7th

Session [2012-13]


S.NO Name of the Candidate Rank
1 Anusha Daruka 1st
2 Medha Gupta 2nd
3 Satnaam Kaur Bhullar 2nd
4 Sabina Khatun 4th
5 Hemlata Sharma 4th
6 Gunjan Mishra 6th
7 Manpreet Kaur 9th
8 Indulata Koram 10th

Session [2011-12]


S.NO Name of the Candidate Rank
1 Pragya Rajput 2nd
2 Sujata Chandra 2nd
3 Khetali Shrivastava 4th
4 Mariya Rampurvala 6th
5 Upasana Verma 7th
6 Priyanka Jaiswal 8th
7 Shweta Jaiswal 8th
8 Sudha Tripathi 9th
9 Ribha 10th
10 Sanjeev Choudhary 10th
11 Manmeet Kaur 10th