Session [2021-22]

S.No.

Name of Candidate

Rank

1. Shabnam Parvin 1st
2. Nikhat Bano 2nd
3. Nivedita Tirkey 2nd
4. Bhumika Bansal 3rd
5. Anandani Tiwari 5th
6. Yojna Vinod Topkhanewale 6th
7. Aarti Yadav 7th

Session [2021-22][DCA]

S.No.

Name of Candidate

Rank

1. Isha Yadav 1st
2. Shalini 1st
3. Kabir Sharan Sahu 9th
4. Jitendra Tidke 10th

Session [2021-22][PGDBM]

S.No.

Name of Candidate

Rank

1. Dhananjay Prasad Shrivastava 4th

Session [2020-21]

S.No.

Name of Candidate

Rank

1. Simranjeet Kaur Bhamra 1st
2. Prachi Agrawal 3rd

Session [2019-20]

S.No.

Name of Candidate

Rank

1. Kanha Goyal 1st
2. Prateek Goyal 2nd
3. Akanksha Urmaliya 6th
4. Gurdit Sando 10th

Session [2018-19]

S.No.

Name of Candidate

Rank

1. Tushar Soni 1st
2. Anam Khan 3rd
3. Shubhi Yadav 6th
4. Payal Mittal 9th

Session [2017-18]

S.No.

Name of Candidate

Rank

1. Dimple Pahuja 1st
2. Shailja Gupta 2nd
3. Anjali Rajput 5th
4. Shivam Jai Singh 5th

Session [2016-17]

S.No.

Name of Candidate

Rank

1. Priyanka Panda 3rd
2. Sumeet Dhiwar 6th
3. Jyoti Rathore 7th
4. Sunek Verma 9th

Session [2015-16]

S.No.

Name of Candidate

Rank

1. Akash Sahu 1st
2. Anjali Majumdar 1st
3. Divya Sharma 2nd
4. Manpreet Kaur Arora 2nd
5. Rahul Motwani 3rd
6. Rashmi Ganwani 4th
7. Ashwani Kumar 5th
8. Juspreet Kaur Bagga 8th
9. Shubhara Patel 9th
10. Aanchal Mishra 8th

Session [2014-15]

S.No.

Name of Candidate

Rank

1. Jaya Agrawal 1st
2. Kanchan Lalwani 2nd
3. Shashikiran 3rd
4. Manpreet Kaur 6th
5. Surbhi Chawlani 7th
6. Anisha Rozy Dekate 9th
7. Suruchi Yadav 10th

Session [2013-14]

S.No.

Name of Candidate

Rank

1. Riya Goyal 1st
2. Pooja Rathore 3rd
3. Madhu Yadav 3rd
4. Shaifali Agrawal 4th
5. Priya Agrawal 6th
6. Shashi Kala Chandra 6th
7. Tarika Sahu 7th
8. Rahul Kushwaha 7th

Session [2012-13]

S.No.

Name of Candidate

Rank

1. Anusha Daruka 1st
2. Medha Gupta 2nd
3. Satnaam Kaur Bhullar 2nd
4. Sabina Khatun 4th
5. Hemlata Sharma 4th
6. Gunjan Mishra 6th
7. Manpreet Kaur 9th
8. Indulata Koram 10th

Session [2011-12]

S.No.

Name of Candidate

Rank

1. Pragya Rajput 2nd
2. Khetali Shrivastava 4th
3. Priyanka Jaiswal 8th
4. Shweta Jaiswal 8th
5. Sudha Tripathi 9th
6. Ribha 10th
7. Sanjeev Choudhary 10th

Session [2010-11]

S.No.

Name of Candidate

Rank

1. Sujata Chandra 2nd
2. Mariya Rampurvala 6th
3. Upasana Verma 6th
4. Manmeet Kaur 10th