Our Students in University Merit List

Session [2017-18]

S.No.

Name of Candidate

Rank

1. Dimpal Pahuja 1st
2. Shailija Gupta 2nd
3. Anjali Rajput 5th
4. Shivam Jai Singh 5th

Session [2016-17]

S.No.

Name of Candidate

Rank

1. Priyanka Panda 3rd
2. Sumeet Dhiwar 6th
3. Jyoti Yadav 7th
4. Sunek Verma 9th

Session [2015-16]

S.No.

Name of Candidate

Rank

1. Anjali Majumdar 1st
2. Akash Sahu 1st
3. Manpreet Kaur 2nd
4. Divya Sharma 2nd
5. Rahul Motwani 3rd
6. Rashmi Ganwani 4th
7. Ashwani Kumar 5th
8. Jaspreet Kaur 8th
9. Subhadra Patel 9th

Session [2014-15]

S.No.

Name of Candidate

Rank

1. Jaya Agrawal 1st
2. Kanchan Lalwani 2nd
3. Shashikiran 3rd
4. Manpreet Kaur 6th
5. Surbhi Chawlani 7th
6. Anisha Rozy Dekate 9th
7. Suruchi Yadav 10th

Session [2013-14]

S.No.

Name of Candidate

Rank

1. Riya Goyal 1st
2. Pooja Rathore 3rd
3. Madhu Yadav 3rd
4. Shaifali Agrawal 4th
5. Priya Agrawal 6th
6. Shashi Kala Chandra 6th
7. Tarika Sahu 7th
8. Rahul Kushwaha 7th

Session [2012-13]

S.No.

Name of Candidate

Rank

1. Anusha Daruka 1st
2. Medha Gupta 2nd
3. Satnaam Kaur Bhullar 2nd
4. Sabina Khatun 4th
5. Hemlata Sharma 4th
6. Gunjan Mishra 6th
7. Manpreet Kaur 9th
8. Indulata Koram 10th

Session [2011-12]

S.No.

Name of Candidate

Rank

1. Pragya Rajput 2nd
2. Sujata Chandra 2nd
3. Khetali Shrivastava 4th
4. Mariya Rampurvala 6th
5. Upasana Verma 7th
6. Priyanka Jaiswal 8th
7. Shweta Jaiswal 8th
8. Sudha Tripathi 9th
9. Ribha 10th
10. Sanjeev Choudhary 10th
11. Manmeet Kaur 10th